Akcja strajkowa w ZSO nr 5 - aktualizacja wiadomości PDF Drukuj
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 08:21
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w dniu 08.04.2019r. przystąpił do akcji strajkowej. Świetlica szkolna dzisiaj pracuje w godz. 7.00-17.00. Przyprowadzone dziec będą znajdowały się pod opieką Zespołu Kierowniczego placówki.
 
Informacje ws. strajku na godz. 22.00 PDF Drukuj
niedziela, 07 kwietnia 2019 22:08
Szanowni Państwo

w związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych jutro tj. 08.04.2019 r. (poniedziałek) nauczyciele ZSO nr 5 rozpoczynają bezterminową akcję strajkową.

Z poważaniem,
Dyrekcja ZSO nr 5 w Sosnowcu
 
Informacje ws. strajku na godz. 21.00 PDF Drukuj
niedziela, 07 kwietnia 2019 20:56
Szanowni Państwo

nadal czekamy na efekt dzisiejszych rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych.
Jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie to zgodnie z wynikami referendum ZSO nr 5 przystąpi w dniu 08.04.2019 do akcji strajkowej.

Z poważaniem,
Dyrekcja ZSO nr 5 w Sosnowcu
 
UM Sosnowiec: Ważne wiadomości na wypadek strajku nauczycieli PDF Drukuj
niedziela, 07 kwietnia 2019 10:53
Sosnowiec oraz instytucje z terenu miasta są gotowe na ewentualny protest nauczycieli. Opieka nad przedszkolakami oraz uczniami, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki będzie możliwa dzięki miejskim instytucjom kultury i sportu.
Apelujemy jednak aby w czasie strajku postarać się zapewnić opiekę dziecku we własnym zakresie. Poniższe rozwiązanie prosimy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z instrukcją.
1. Rodzic przyprowadza dziecko do swojego przedszkola lub swojej szkoły.
2. Dyrektor informuje rodzica, czy jest w stanie zapewnić opiekę nad dzieckiem.
3. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki, dyrektor informuje o tym rodzica i kontaktuje się z Wydziałem Edukacji, w celu ustalenia gdzie jest najbliższa placówka, która może przejąć opiekę nad dzieckiem.4.
4. Rodzic zobowiązany jest do podpisania zgody na odbycie zajęć swojego dziecka poza terenem przedszkola/szkoły.
5. Jeżeli rodzic nie jest w stanie sam zapewnić transportu dziecka do tego miejsca, przekazuje taką informację dyrektorowi szkoły/przedszkola. Dyrektor placówki kontaktuje się z Wydziałem Edukacji w celu zapewnienia transportu.
6. Placówka zapewnia opiekę nad dzieckiem tylko w godzinach 8.00-13.00. UWAGA! Placówka nie zapewnia wyżywienia. To rodzic zobowiązany jest do przygotowania suchego prowiantu.
7. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka z przedszkola/szkoły.
W A Ż N E Oświadczenie, klauzula informacyjna oraz upoważnienie można pobrać z tej strony
 
Informacje o strajku PDF Drukuj
piątek, 05 kwietnia 2019 10:21
Szanowni Rodzice.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. pracownicy naszej szkoły przystąpią do akcji strajkowej, może nastąpić odwołanie zajęć dydaktycznych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienia opieki swoim dzieciom. W przypadku przyprowadzenia dziecka do szkoły będzie ono przebywać pod opieką dyrektora placówki.

W przypadku, kiedy dyrektor nie będzie w stanie zagwarantować opieki na świetlicy rodzice będą proszeni o wypełnienie poniższego oświadczenia:

Sosnowiec..........................

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ............................. ucznia klasy ..................... w zajęciach poza Szkołą Podstawowa nr 38 w Sosnowcu

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zawarcia porozumienia poniedziałkowe zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Bardzo prosimy o śledzenie informacji w mediach.

Zracam się z prośbą o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

Iwona Chęcińska
Dyrektor ZSO nr 5 w Sosnowcu

Informacje na temat strajku w Sosnowcu są dostępne tutaj 
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 15:27
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Więcej…
 
XVII Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 11:00

26 kwietnia zapraszamy do udziału w XVII Sosnowieckiej Olimpiadzie Sportowej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.
Celem wydarzenia jest rozbudzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej ruchowo, stworzenie równych szans rywalizacji sportowej
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo,podniesienie poczucia własnej wartości,
saamooceny i wiary w siebie, kształcenie nawyku
korzystanie z różnych form aktywności
sportowo-rekreacyjnej oraz wdrażanie do osiągania wyznaczonego celu.
W olimpiadzie mogą startować dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowo w wieku
przedszkolnym oraz w wieku 7-18 lat, w dwóch kategoriach wiekowych 7-12, 13-18 lat.
Reprezentacje przedszkoli , ośrodków i szkół przybywają do Hali Sportowej w Sosnowcu
na koszt własny.
Organizatorzy zapewniają bezpłatny posiłek dla każdego zawodnika.
Nagrody:
Każdy zawodnik startujący w olimpiadzie otrzymuje medal XVII Sosnowieckiej Olimpiady Sportowej,
maskotkę i słodycze.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują medale i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca
w konkurencjach indywidualnych.
Zwycięzcy drużynowi otrzymują puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca
Za najlepsze prace plastyczne zgłoszone do konkursu pt „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”
uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
Konkurencje sportowe
Konkurencje indywidualne:
• rzuty piłką do kosza
• slalom na wózkach inwalidzkich
• tor przeszkód
• rzuty woreczkiem do celu
• wyścigi na pełzakach
• skok w dal z miejsca
• rzut piłka lekarską 1 kg
• kręgle
Konkurencje drużynowe :
• Boccia (dyscyplina paraolimpijska)
Występy zespołów taneczno-wokalnych (uczniowie ZSO Nr 5 w Sosnowcu)
regulamin przedszkola doc 80 KB
regulamin szkoły doc 92 KB
zgłoszenie ośrodki doc 39 KB
zgłoszenie przedszkola doc 36.5 KB
 
Wojewódzki Konkurs Astronomiczny PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 10:42
Dnia 4.04.2019 roku w SP nr 16 w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego. Konkurs był organizowany dla uczniów szkół województwa śląskiego a patronat honorowy objął Śląski Kurator Oświaty. Tematyką
Więcej…
 
Błękitny Marsz w Sosnowcu PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 10:14
alt2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Uczniowie klasy Vb i Ve wraz z nauczycielami wzięli udział w Błękitnym Marszu organizowanym ulicami Sosnowica. W tym roku
Więcej…
 
Akcja Szkolnego Koła Caritas PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 10:08
alt
Członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami włączyli się w coroczną zbiórkę żywności: Tak, pomagam. Podczas weekendowej akcji zbieraliśmy produkty, które zostaną
Więcej…
 
Prezent – niespodzianka PDF Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 10:02
Od kilku lat w naszej szkole organizujemy akcję pod hasłem: ”Prezent niespodzianka”. W obecnym roku szkolnym nie mogło być inaczej. Akcja polega na zbiórce artykułów papierniczych, chemicznych oraz słodyczy dla podopiecznych Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Sosnowcu. Kilka pokaźnych reklamówek trafiło, 29 marca w piątek, do siedziby ośrodka. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że możemy liczyć na Państwa otwartość i szczodrość, które są powodem do uśmiechu na twarzach wielu dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz ich najbliższym, jak również nauczycielom, którzy zaangażowali się w naszą akcję charytatywną.
Organizatorzy: Agnieszka Osuch- Rychlik, Gabriela Michalak, Ilona Żurek.
 
7 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PDF Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2019 11:17
Uczniowie Oddziału IV wzięli udział w 7 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Labirynt Wyobraźni” – „Łódź Podwodna” . Jury w skład którego wchodzili m.in. wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu w Ostrawie przejrzało 4019 prac plastycznych. Z wysłanych przez naszą placówkę została wyróżniona praca Patrycji Kret wykonana pod opieką pani Justyny Brody.
Więcej…
 
PŁATNOŚĆ ZA OBIADY - Kwiecień 2019 PDF Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2019 11:08
Płatność za obiady w kwietniu wynosi: 45,00
(15 dni x 3,00 = 45,00 / słownie: czterdzieści pięć).
Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego,
na nr konta: 47 1020 2313 0000 3802 0579 6828
do 10 kwietnia 2019.
Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi.
Uczniowie, którzy mieli odpisy w poprzednim miesiącu, których rodzice dokonali innej wpłaty niż podana lub przelali pieniądze po terminie, otrzymają karteczki z kwotą do wpłaty.
Bardzo prosimy o dokonywanie przelewu w wysokości podanej kwoty.

Serdecznie dziękujemy.
 
Finał w Zabawach Sportowych PDF Drukuj
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:00
W miniony poniedziałek tj. 25.03.2019r. na hali sportowej Żeromskiego odbył się Finał w Zabawach Sportowych. Są to zawody podczas których rywalizują ze sobą zespoły złożone z zawodników z klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Nasza reprezentacja dzielnie walczyła podczas eliminacji, które miały miejsce 14 marca w SP 46. Wówczas zajęliśmy drugie miejsce, lecz to nie dawało nam pewnego awansu do rozgrywek finałowych. Dopiero po kolejnych trzech eliminacjach między innymi szkołami okazało się, że nasza drużyna przechodzi dalej z „dziką kartą”.
Finał to już wyścigi rzędów pięciu reprezentacji. Suma punktów po siedmiu konkurencjach uplasowała naszą drużynę na czwartej pozycji z czego jesteśmy bardzo dumni. Może jest to miejsce tuż za podium, ale fakt, że jest się tak wysoko w klasyfikacji wszystkich Szkół Podstawowych z całego Sosnowca daje wielką satysfakcję.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich dzieci! 
Deutsch-Land czyli wędrówka po landach PDF Drukuj
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 08:28
28.03.2019 odbyła się w Czeladzi III edycja projektu " Deutsch-Land czyli wędrówka po landach" , w którym naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Jakub Wiązek, Leonard Dworak i Aleksandra Foryś wraz z nauczycielem p. Katarzyną Richtarz.
Więcej…
 
Rekolekcje dla dzieci-odsłona szkolna w ZSO nr 5. PDF Drukuj
wtorek, 26 marca 2019 12:56
alt
W dniach 20-22 marca dzieci i młodzież naszej szkoły uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych. Przez czas wielkopostnej refleksji i modlitwy prowadzili ich: ks. Marcin Kruszak w kościele oraz s.Izajasza- Karmelitanka Dzieciątka Jezus z Lublina, która prowadziła zajęcia w szkole dla wszystkich grup wiekowych.
Więcej…
 
TOP Inwestycje! PDF Drukuj
poniedziałek, 25 marca 2019 11:04
Celujemy w TOP Inwestycje! Wystarczy, że codziennie zagłosujemy, a basen przy naszej szkole stanie się Top Inwestycją Komunalną 2019. Głosowanie pod tym linkiem:
http://bit.ly/basenTOPinwestycja jeszcze do 6 maja
 
Spotkanie informacyjne z przedstawicielem British Council na temat międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego Cambridge YLE dla naszych uczniów PDF Drukuj
poniedziałek, 25 marca 2019 10:29
Szanowni rodzice uczniów z klas I-VI!

Jeżeli jesteście zainteresowani przygotowaniem Waszych dzieci do międzynarodowych egzaminów Cambridge, serdecznie zapraszamy na prelekcję dotyczącą aktualnych wymagań, sposobu przeprowadzania i przebiegu takich egzaminów dla dzieci do lat 12.

Od ponad roku nasza szkoła jest partnerem egzaminacyjnym British Council, co daje nam możliwość przeprowadzania międzynarodowych egzaminów stacjonarnie – w naszej szkole, w przyjaznych, znanych dzieciom warunkach.
Więcej…
 
"Chrońmy przyrodę ożywioną" w ZSO nr 5 w Sosnowcu PDF Drukuj
poniedziałek, 25 marca 2019 09:30
 Harmonogram uroczystości w ramach XXVII edycji Dni Ziemi: "Chrońmy przyrodę ożywioną" w ZSO nr 5 w Sosnowcu marzec/kwiecień /maj 2019r.
Więcej…
 
Vom Fasten zum Fest PDF Drukuj
poniedziałek, 25 marca 2019 09:24
22.03.2019 uczennice klasy VII b wraz z nauczycielem p. Katarzyną Richtarz wzięły udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z j. niemieckiego " Vom Fasten zum Fest"
Więcej…
 
Światowy Dzień Liczby PDF Drukuj
środa, 20 marca 2019 12:10
14 marca 2019 roku część uczniów klasy 7B wraz z wychowawcą Barbarą Kowalik wzięła udział w obchodach Święta Liczby na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Więcej…
 
Dzień Talentów PDF Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2019 13:00
"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać” (Antoine de Saint-Exupéry)
16 marca w Zespole Szkół Muzycznycyh odbyła się piąta edycja "Dnia Talentów". Tegorocznym występom przyświecało hasło: Przyjaźń. Wiadomo, że "Najlepszym
Więcej…
 
BiblioLAB Śląsk 2019 PDF Drukuj
czwartek, 14 marca 2019 09:23
Już 11 kwietnia zapraszamy na pierwszy w 2019 roku BiblioLAB. BiblioLAB to propozycja innowacyjnej, aktywnej formy spotkania bibliotekarzy organizowanej przez Stowarzyszenie LABiB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pilotażowa edycja wydarzenia miała miejsce 28 września 2017 r. w Lublinie. 
Więcej…
 
Dzień Talentów 2019 PDF Drukuj
poniedziałek, 11 marca 2019 09:18
Największe talenty Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu rozbłysną pełnym blaskiem już w najbliższą sobotę. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych teatrem, tańcem, śpiewem, recytacją oraz tych, którzy szukają wzruszeń i dobrej zabawy.
Kolejna edycja już "Dnia Talentów" odbędzie się 16 marca w Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Wawel 2 od godziny 10:00.
 
ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PDF Drukuj
Szanowni Rodzice,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, ul. Boh. Monte Cassino 46, uprzejmie informuje, iż dnia 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zakończenie naboru do szkoły nastąpi w dniu 11 marca 2019 r.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 8