TEG po raz pierwszy w naszej szkole PDF Drukuj
piątek, 08 grudnia 2017 15:12
 Za nami Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczny temat "Przyszłość Świata Zależy Od Nas!" stanowił nie lada wyzwanie. Treści projektu były odniesieniem do założeń Celów Zrównoważonego Rozwoju: #4 Dobra jakość edukacji, #12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz #16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.Przy pomocy ORE i innych organizacji wspierających wyznaczyliśmy trzy obszary działania. Pierwszy wiązał się z szeroko pojętymi zagadnieniami STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), w szczególności chodziło o edukowanie na temat potrzeby oszczędzania zasobów i poznanie sposobów ich odzyskiwania, jak również uświadamianie uczniom, jak powstają dobra, które na co dzień użytkują (ubrania, smartfon), zwracając tym samym uwagę na globalne powiązania i zależności.

Upowszechnianiem treści #16 zajął się głównie Samorząd Uczniowski. Przeprowadzone zostały warsztaty na ten temat dla przedstawicieli klas 4-7, a zaproszona wolontariuszka poszerzyła zakres zagadnienia, ukazując problemy, z jakimi muszą się zmagać rówieśnicy naszych uczniów w innych krajach. Na zajęciach plastyki uczniowie poznawali osoby walczące o pokój, a podczas zajęć z wychowawcą analizowali założenia “Kodeksu ds. obrazów i przesłań”.

W ramach TEG 2017 zorganizowaliśmy wiele działań: happening anty-smogowy, konkurs "Produkty, które powstają bez poszanowania przyrody i praw człowieka", szkolny konkurs "Robot Przyszłości", gry terenowe oraz zajęcia wychowawcze.