Zajęcia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ PDF Drukuj
piątek, 26 stycznia 2018 12:13
 W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uczennice klas VI a i VI c w ramach spotkań koła ekologiczno - przyrodniczego uczestniczyły w dwóch spotkaniach:
-Francja- kraj turystyki i przygody,
-Moskwa inna niż myślicie….

z cyklu „Prelekcje Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

Dzięki takiej formie zajęć wychowankowie jako „studenci” poszerzają i utrwalają swoją wiedzę, czują się niezwykle zmotywowani i aktywni w czasie późniejszych spotkań lekcyjnych, chętnie działają na rzecz rozwoju nauk przyrodniczych, wykazują zainteresowanie podróżami po kraju, Europie i świecie oraz zwracają uwagi na ochronę przyrody i jej zasobów.