Sprawozdanie z realizacji projektu POWER SE w 1. semestrze 2017/2018 PDF Drukuj
czwartek, 22 lutego 2018 11:14Sprawozdanie z realizacji projektu POWER SE w 1. semestrze 2017/2018

Od września 2017 roku w szkole jest realizowany projekt pt.„Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru.”
o numerze POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037755 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.


W projekcie uczestniczy 32 nauczycieli , a ich udział w 1. semestrze 2017/2018 skupił na następujących działaniach:

 1. W ramach organizacji projektu przeprowadzono nabór do projektu, określono poziom językowy uczestników, dokonano podziału na zespoły projektowe oraz przydzielono zadania poszczególnym członkom zespołów;

 2. W ramach przygotowania językowego współpracowano ze Szkołą Języków Obcych „Duncan”. 27 nauczycieli wzięło udział w kursie języka angielskiego metodą Direct
  z podziałem na trzy grupy zgodnie ze stopniem zaawansowania;


 3. W ramach przygotowania merytorycznego nauczyciele wzięli udział w warsztatach dotyczących znajomości takich programów jak: POWER SE, Erasmus plus, eTwinning, a także dotyczących metody CLIL; warsztaty zostały zorganizowane przez zespół językowy projektu oraz zespół nauczycieli specjalistów ds. metody CLIL
  i projektów eTwinning;


 4. W ramach przygotowania do tworzenia projektów eTwinning nauczyciele wzięli udział w kursie internetowym „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”. W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 26 nauczycieli ukończyło
  10 tygodniowy kurs przygotowujący do przeprowadzenia projektów; zespół ds. ewaluacji projektu dokonał ewaluacji kursu i opracował wnioski do dalszej pracy;


 5. W ramach przygotowań do wyjazdów międzynarodowych nawiązano współpracę
  z instytucjami organizującymi szkolenia dla nauczycieli z zakresu ogólnej znajomości języka angielskiego, metody CLIL i technik ICT (Eti Malta, English Matters Hiszpania). Zgłoszono uczestnictwo 18 nauczycieli w kursach językowych na Malcie oraz 6 sześciu nauczycieli w Hiszpanii. Zorganizowano podróż i wsparcie indywidualne;


 6. W ramach rozpowszechniania rezultatów stworzono profil projektu na jednym
  z portali społecznościowych oraz utworzono stronę internetową. Przygotowano plakaty informujące o realizacji projektu i kwocie dofinansowania.


 7. Na bieżąco prowadzono dokumentację potwierdzającą realizację projektu, współpracowano z opiekunem projektu z ramienia FRSE.

 8. Zakupiono sprzęt projektowy: laptop i drukarkę.
A już w najbliższym czasie czekają nas wyjazdy i projekty międzynarodowe eTwinning. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na facebooku: https://www.facebook.com/zso5sosnowiec.powerse/ , a także więcej informacji znajdziecie w zakładce naszego projektu na szkolnej stronie internetowej.