PŁATNOŚĆ ZA OBIADY-KWIECIEŃ 2018 PDF Drukuj
środa, 04 kwietnia 2018 08:29
Płatność za obiady w kwietniu wynosi: 54,00 (18 dni x 3,00 = 54,00

słownie: pięćdziesiąt cztery).

Podana kwota jest obliczona bez dnia 30 kwietnia ( poniedziałek przed długim majowym weekendem). Prosimy o zgłoszenie ewentualnej obecności dziecka na obiedzie w tym dniu oraz o dodatkową dopłatę 3 złotych za obiad. Jednocześnie informujemy, iż kuchnia może być uruchomiona od 10 posiłków.

Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego na nr konta:

47 1020 2313 0000 3802 0579 6828

do 10 kwietnia 2018.

Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi. Uczniowie, którzy: mieli zgłoszoną nieobecność w poprzednim miesiącu, Rodzice przelali inną kwotę niż podana lub opłata została uregulowana po terminie otrzymają na kartce informację jaką kwotę należy wpłacić w bieżącym miesiącu. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie podanych kwotw celu uniknięcia ewentualnych nadpłat lub zaległości. Dziękujemy.