Kompetencje na szóstkę PDF Drukuj
poniedziałek, 07 maja 2018 09:59
 Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły.
Dzięki udziale w programie uczniowie klasy 4 b mogli rozwinąć takie kompetencje społeczne jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. Ponadto kształtowali umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Nie obca stała stała się im komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, planowanie i realizacja wspólnego projektu oraz dzielenie się zadaniami.

Program był realizowany podczas zajęć z wychowawcą od września do kwietnia. W program zostali włączeni także rodzice ,którzy pomagali dzieciom przygotować się do zajęć .Brali udział w zajęciach otwartych, gdzie mogli zobaczyć efekt pracy swoich dzieci. Ukoronowaniem projektu było otrzymanie dyplomu dla klasy i wychowawcy.