Młodzieżowy Budżet Obywatelski PDF Drukuj
poniedziałek, 29 października 2018 16:02
budżet obywatelskiZgodnie z harmonogramem MBO w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na początku września odbyło się spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego (koordynatorów akcji) z przedstawicielami samorządów klasowych 4-8. Uczniom przypomniano, czym jest Młodzieżowy Budżet Obywatelski, jakie projekty można składać, ile pieniędzy przeznaczonych jest na realizację zwycięskiego projektu.
Do 24 września uczniowie zgłosili następujące projekty:
1.Nauka i relaks przed telewizorem – zakup telewizora
2.Zagospodarowanie korytarzy w miejsca siedzące – zakup sof
3.Szafki dla uczniów
Wszystkie propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie i dopuszczone do dalszej realizacji.
Kolejnym etapem było głosowanie. Najwięcej uczniów zagłosowało na projekt nr 3- Szafki dla uczniów. Koszt realizacji projektu – 6100 złotych.
Udział w kolejnej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego dał uczniom możliwość zgłaszania swoich pomysłów wynikających z ich zainteresowań i potrzeb, uświadomił rzeczywisty wpływ na życie szkoły.
budżet 2