PŁATNOŚĆ ZA OBIADY- Marzec 201 PDF Drukuj
poniedziałek, 04 marca 2019 22:24

Płatność za obiady w marcu wynosi: 63,00 zł
(21 dni x 3,00 = 63,00 / słownie: sześćdziesiąt trzy).
Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego,na nr konta:

47 1020 2313 0000 3802 0579 6828

do 10 marca 2019.

Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi.
Uczniowie, którzy mieli odpisy w poprzednim miesiącu, których rodzice dokonali innej wpłaty niż podana lub przelali pieniądze po terminie,
otrzymają karteczki z kwotą do wpłaty.
Bardzo prosimy o dokonywanie przelewu w wysokości podanej kwoty.
Serdecznie dziękujemy.