XVII Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Drukuj
czwartek, 04 kwietnia 2019 11:00

26 kwietnia zapraszamy do udziału w XVII Sosnowieckiej Olimpiadzie Sportowej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.
Celem wydarzenia jest rozbudzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej ruchowo, stworzenie równych szans rywalizacji sportowej
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo,podniesienie poczucia własnej wartości,
saamooceny i wiary w siebie, kształcenie nawyku
korzystanie z różnych form aktywności
sportowo-rekreacyjnej oraz wdrażanie do osiągania wyznaczonego celu.
W olimpiadzie mogą startować dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowo w wieku
przedszkolnym oraz w wieku 7-18 lat, w dwóch kategoriach wiekowych 7-12, 13-18 lat.
Reprezentacje przedszkoli , ośrodków i szkół przybywają do Hali Sportowej w Sosnowcu
na koszt własny.
Organizatorzy zapewniają bezpłatny posiłek dla każdego zawodnika.
Nagrody:
Każdy zawodnik startujący w olimpiadzie otrzymuje medal XVII Sosnowieckiej Olimpiady Sportowej,
maskotkę i słodycze.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują medale i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca
w konkurencjach indywidualnych.
Zwycięzcy drużynowi otrzymują puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca
Za najlepsze prace plastyczne zgłoszone do konkursu pt „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”
uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe.
Konkurencje sportowe
Konkurencje indywidualne:
• rzuty piłką do kosza
• slalom na wózkach inwalidzkich
• tor przeszkód
• rzuty woreczkiem do celu
• wyścigi na pełzakach
• skok w dal z miejsca
• rzut piłka lekarską 1 kg
• kręgle
Konkurencje drużynowe :
• Boccia (dyscyplina paraolimpijska)
Występy zespołów taneczno-wokalnych (uczniowie ZSO Nr 5 w Sosnowcu)
regulamin przedszkola doc 80 KB
regulamin szkoły doc 92 KB
zgłoszenie ośrodki doc 39 KB
zgłoszenie przedszkola doc 36.5 KB