PŁATNOŚĆ ZA OBIADY - Kwiecień 2019 Drukuj
wtorek, 02 kwietnia 2019 11:08
Płatność za obiady w kwietniu wynosi: 45,00
(15 dni x 3,00 = 45,00 / słownie: czterdzieści pięć).
Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego,
na nr konta: 47 1020 2313 0000 3802 0579 6828
do 10 kwietnia 2019.
Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi.
Uczniowie, którzy mieli odpisy w poprzednim miesiącu, których rodzice dokonali innej wpłaty niż podana lub przelali pieniądze po terminie, otrzymają karteczki z kwotą do wpłaty.
Bardzo prosimy o dokonywanie przelewu w wysokości podanej kwoty.

Serdecznie dziękujemy.