Informacje o strajku Drukuj
piątek, 05 kwietnia 2019 10:21
Szanowni Rodzice.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. pracownicy naszej szkoły przystąpią do akcji strajkowej, może nastąpić odwołanie zajęć dydaktycznych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienia opieki swoim dzieciom. W przypadku przyprowadzenia dziecka do szkoły będzie ono przebywać pod opieką dyrektora placówki.

W przypadku, kiedy dyrektor nie będzie w stanie zagwarantować opieki na świetlicy rodzice będą proszeni o wypełnienie poniższego oświadczenia:

Sosnowiec..........................

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ............................. ucznia klasy ..................... w zajęciach poza Szkołą Podstawowa nr 38 w Sosnowcu

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zawarcia porozumienia poniedziałkowe zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Bardzo prosimy o śledzenie informacji w mediach.

Zracam się z prośbą o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

Iwona Chęcińska
Dyrektor ZSO nr 5 w Sosnowcu

Informacje na temat strajku w Sosnowcu są dostępne tutaj