ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PDF Drukuj
poniedziałek, 10 czerwca 2019 00:00
Przypominamy, Rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej o konieczności wypełnienia, oraz dostarczenia do nauczycieli świetlicy, aktualnej karty zapisu na nowy rok szkolny 2019/2020. Jest to niezbędny warunek, aby uczeń mógł korzystać z zajęć świetlicowych w nadchodzącym, nowym roku szkolnym. Aktualne karty zapisu są do pobrania u nauczycieli świetlicy szkolnej, jak również na stronie świetlicy, w zakładce dokumenty (2 strony). Prosimy o dostarczenie dokładnie wypełnionych kart do 19 czerwca 2019 roku, z aktualnymi danymi dotyczącymi zdrowia dzieci oraz sytuacji zawodowej rodziców. Do świetlicy będą przyjmowani przede wszystkim uczniowie obydwojga pracujących zawodowo rodziców.