Zakończenie działań projektowych w ramach programu Erasmus+ 2018/2019 PDF Drukuj
czwartek, 26 września 2019 11:20
pobrane 1
Po zakończonym w czerwcu projekcie POWER SE, przyszedł też koniec realizacji projektu Erasmus+ w zakresie Mobilności Kadry Szkolnej pt. „Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (Erasmus+ 2018-1-PL01-KA101-049211).
Główne cele projektu, które zamierzaliśmy osiągnąć i oczywiście osiągnęliśmy:
W zakresie wiedzy:
1) podniesienie wiedzy na temat stosowania różnorodnych metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
2) podniesienie kompetencji językowych nauczycieli,
W zakresie umiejętności:
1) umiejętność doboru odpowiednich metod pracy względem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
2) umiejętność kierowania procesem nauczania tak, aby zniwelować wykluczenie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami;
W zakresie postaw:
1) wzrost akceptacji i tolerancji względem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
2) zminimalizowanie wykluczenia społecznego uczniów z dysfunkcjami,
3) nawiązanie współpracy między nauczycielami różnych specjalizacji z nauczycielami szkół europejskich celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
4) zwiększenie motywacji nauczycieli do wytężonej pracy własnej oraz do pracy z młodzieżą poprzez realizację nowych wyzwań, a przy tym zmniejszenia ryzyka poczucia wypalenia zawodowego,
5) wzrost motywacji uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce dzięki wprowadzeniu nowych metod i tworzenia projektów międzynarodowych.
W projekcie wzięło udział 22 nauczycieli, z czego aż 17 uczestniczyło w mobilnościach edukacyjnych. Nasi partnerzy w projekcie to:
1) Hrvatska udruga pripovjedaca „Pricalica” – organizator szkolenia „Creative methods in Special Needs” w Barcelonie, w którym wzięło udział trzech nauczycieli i który dotyczył kreatywnych metod stosowanych w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami; współpracowaliśmy z nauczycielami z Cypru, Chorwacji, Niemiec, Słowenii i Grecji, a po przeprowadzonym szkoleniu nauczyciele zastosowali w swoich działaniach metodę dramy, improwizacji, symulacji.
2) Cref Sesimbra, Portugalia – w szkoleniu „Students with special needs in primary school: the challenge of inclusion” wzięły udział dwie nauczycielki poznając metody włączania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do społeczeństwa. Uczestniczki zapoznały się ze sposobem działań w pokoju sensorycznym, programem leczenia dzieci z autyzmem, metodą TEACCH; odwiedziły Instytut Hellen Keller w Lizbonie, Secondary School Manuel Martins w Setubal, szkołę podstawową Antonio Augusto Louro, Stowarzyszenie Porażenia mózgowego Almada Seixal. Po szkoleniu wprowadzono poznane metody pracy z dziećmi z autyzmem do zajęć regularnych.
3) Europass Teacher Academy, Florencja, Włochy – w szkoleniu „Art as therapy: self expression and special needs education” wzięły udział dwie uczestniczki projektu. W czasie zajęć poznały jak rysunek, malarstwo, kolaż i fotografia mogą stać się narzędziami terapeutycznymi do promowania integracji
i komunikacji wśród uczniów, zwłaszcza tych dotkniętych autyzmem, zaburzeniami uwagi
i trudnościami w uczeniu się. Poznane metody pracy wykorzystały w czasie zajęć regularnych, jak i tych dodatkowych.
4) Infol Roma, Rzym, Włochy – szkolenie „Special needs and learning disabilities” – szkolenie dla dwóch nauczycieli matematyków, gdzie między innymi poznali metody pracy z uczniami przejawiającymi trudności w uczeniu się, w tym cierpiącymi na dyskalkulię. Poznane formy i metody wprowadziły na swoich zajęciach z matematyki.
5) CEIP Reyes Catolicos, Vera, Hiszpania – szkoła partnerska, w której czterech uczestników projektu odbyło tzw. job shadowing. To rodzaj mobilności, w której przez tydzień uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez hiszpańskich nauczycieli. Szkoła ma charakter integracyjny i dwujęzyczny. W ramach spotkań wymieniliśmy się doświadczenia z pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami, porównaliśmy systemy edukacyjne, a nasi uczniowie wspólnie przeprowadzili projekt eTwinning „My small homeland” prezentujący nasze miejscowości. Jest to rodzaj mobilności o bardzo wysokich walorach merytorycznych, który pozwolił nam krytycznie spojrzeć na działania naszej szkoły i szkoły partnerskiej.
6) Progetto Crescere, Reggio Emilia, Włochy, szkolenie pt. Special Needs and Autism: how to deal with them?Theoretical and Practical experiences. W czasie zajęć nasi nauczyciele mieli okazję zaprezentować naszą szkołę, poznać włoski system edukacji, kryteria diagnostyczne i klasyfikację zaburzeń psychicznych DSM 5, poznać metody pracy z dziećmi autystycznymi, przeanalizować studium przypadku.
Wszystkie mobilności przyniosły nam ogrom wrażeń, tych osobistych i tych zawodowych. A po zakończonych mobilnościach dzieliliśmy się wiedzą i zdobytym doświadczeń. A produkt końcowy – nie jeden. Oto, co wypracowaliśmy:

  1. Angielsko – polski słownik specjalistyczny w zakresie pedagogiki specjalnej

  2. Prezentacje pokazujące różnice i podobieństwa szkół europejskich, które mieliśmy okazje odwiedzić, z naciskiem na pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami i edukację włączającą.

  3. Strona internetowa naszej szkoły w języku angielskim

  4. Profil facebookowy przedstawiający wszystkie nasze działania

  5. Zrealizowane 3 projekty w ramach eTwinning ze szkołami, których nauczycieli poznaliśmy w czasie mobilności

  6. Opracowanie 20 scenariuszy lekcji i innych zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i udostępnienie ich na platformie edmodo oraz w formie publikacji książkowej.


Podsumowując, projekt przyniósł nam olbrzymią satysfakcję i przede wszystkim motywację do dalszej pracy. Przekonaliśmy się, że mamy się czym chwalić i w naszej pracy spełniamy wysokie standardy europejskie.


Koordynatorem działań była Katarzyna Cieślik, nauczyciel języka angielskiego.