Szkoła 6.0 PDF Drukuj
czwartek, 31 października 2019 09:13
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu przystąpił we wrześniu b.r. do projektu stowarzyszenia „ Wspólnota polska” realizowanego we współpracy z Senatem RP – „Szkoła 6.0”.
Projekt zakłada współpracę pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Chodzi o nawiązanie kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia
jakości nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim i w naszej szkole. Nazwa projektu nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów! W ZSO nr 5 w projekt zaangażowanych jest 8 nauczycieli, którzy są w trakcie nawiązywania kontaktów ze szkołą polonijną. Nasz przedstawiciel brał udział w konferencji inaugurującej projekt: 26 września w Warszawie.