Projekt Erasmus+ PDF Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 14:19
W związku z zakończoną realizacją projektu Erasmus+ pt. "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" z zadowoleniem przedstawiamy  ocenę złożonego raportu końcowego  przygotowaną przez Narodową Agencję:"Realizacja projektu  "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" była zgodna z zasadami programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna, Akcja 1 "Mobilność Edukacyjna". Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku. Według opisu w raporcie końcowym udało się osiągnąć wszystkie założone cele Europejskiego Planu Rozwoju szkoły, a były nimi m.in. zastosowanie nowo poznanych
metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami, rozwinięcie kompetencji językowych, rozwinięcie kompetencji miękkich. W raporcie bardzo szczegółowo odniesiono się do etapów realizacji poszczególnych działań projektowych. Ewaluację, wpływ oraz upowszechnianie rezultatów przedstawiono w sposób bardzo dobry. Beneficjent zaraportował, iż projekt odpowiedział na potrzeby uczestników, nauczyciele - uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę, umiejętności. Udział w projekcie przyczynił się także do podniesienia kompetencji językowych. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości pracy placówki oraz wpłynęła na jej konkurencyjność poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. Udział w projekcie pozwoli uczestnikom poznać innowacje i metody stosowane w dziedzinie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami. Działania podjęte w projekcie przyczyniły się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku placówki w lokalnym środowisku. Uczestnicy projektu, dzieląc się wiedzą, dzięki niemu zdobytą, nie tylko promowali szkołę, lecz przede wszystkim propagowali ideę uczenia się przez całe życie wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalny. Raport końcowy oceniono bardzo dobrze"

Mamy nadzieję, że kolejne projekty przez nas realizowane będą tak samo efektywne jak ten właśnie zakończony. Dziękujemy wszystkim za współpracę.