PŁATNOŚĆ ZA OBIADY – Styczeń 2020 PDF Drukuj
poniedziałek, 06 stycznia 2020 17:01
Płatność za obiady w styczniu wynosi: 38,50 (11 dni x 3,50 = 38,50
słownie: trzydzieści osiem 50/100).
Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego,
na nr konta:
47 1020 2313 0000 3802 0579 6828
do 10 stycznia 2020.
Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi.
Uczniowie, którzy mieli odpisy w poprzednim miesiącu, których rodzice dokonali innej wpłaty niż podana lub przelali pieniądze po terminie, otrzymają karteczki z kwotą do wpłaty.
Dziękujemy.