Dzień Przedsiębiorczości PDF Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2020 11:51
Kolejna, szósta edycja Dnia Przedsiębiorczości pod hasłem :

Przedsiębiorczy nastolatek doradzi jak gospodarkę na prostą wyprowadzić”

program naprawczy


1.Cele:

- kształtowanie podstawowych pojęć związanych z ekonomią

- propagowanie edukacji ekonomicznej

- wykorzystanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym

- rozwijanie twórczego myślenia, ekspresji twórczej

-wykorzystanie wiedzy czerpanej za pomocą mediów -prasy, Internetu ,TV związanych z aktualną sytuacją gospodarczą Polski.

2. Uczestnicy:

W konkursie biorą klasy 6-8

3 .Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie programu naprawy gospodarki Polski, czyli jakie zmiany należy wprowadzić ,aby poprawić jej funkcjonowanie. Wykonanie w formie prezentacji multimedialnej w PowerPoint. Należy odwołać się do aktualnej sytuacji gospodarczej znanej z mediów – Internet, TV, prasa . Inspiracją mogą być ekonomiczne krótki filmiki edukacyjne , które wzbogacą i uporządkują wiedzę ekonomiczną.

https://www.youtube.com/watch?v=DuxFkv7H-hg

https://www.youtube.com/watch?v=pQuYJVcBZLY

https://www.youtube.com/watch?v=W8ynARhUGH0

https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8

https://www.youtube.com/watch?v=h_ki_jpSnuQ&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=14&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=ag61fMj4O9M&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=23

https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=35


Termin : prace proszę przesyłać do 24.05.2020 r.

Klasy 6 wysyłają na adres nauczyciela Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasy 7 wysyłają na adres nauczyciela Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klasy 8 wysyłają na adres pedagoga Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


5.Warunki uczestnictwa:

Jeden uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. Praca powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej w PowerPoint. Prezentacja powinna być zaopatrzona w metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą autora. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę do edycji pracy.

Przypominamy ,żekopiowanie wypowiedzi i prac innych osób jest zabronione, gdyż narusza to prawa autorskie. Odpowiedzialność za korzystanie z cudzej własności ponosi wyłącznie uczeń wraz z rodzicem/opiekunem.

Prace nadesłane po terminie i niespełniające wymogów konkursu nie będą oceniane.

6. Kryteria oceny:

- zgodność z tematem,

- czy praca zawiera najważniejsze informacje,

- uporządkowany i logiczny układ,

- dbałość o zainteresowanie odbiorców,

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych,

- poprawność językowa,

- wartość artystyczna,

-atrakcyjność przekazu,

- inwencja twórcza,

- oryginalność.

7. Organizatorzy: Helena Suma, Małgorzata Kędzior, Hanna Han.

8. Nagrody za najlepsze prace oraz nagrody pocieszenia, uczestnicy otrzymają w formie ocen z fizyki -klasy 7 i 8 , z matematyki -klasy 6 (nagrody rzeczowe na dzień dzisiejszy nie są możliwe z przyczyn niezależnych od organizatorów).

9. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie szkoły.