Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 PDF Drukuj
piątek, 02 czerwca 2017 13:05

  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018 znajdują się na stronie:

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2017/zalnr1.PDF

Należy ściśle przestrzegać tych terminów, gdyż niedotrzymanie może skutkować wyeliminowanie z procesu rekrutacji.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Należy wejść na stronę elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla kandydata:

slaskie.edu.com.pl

Założenie konta korzystając z opcji ZGŁOŚ KANDYDATURĘ.

Przejść wszystkie kroki założenia konta aż do wygenerowania przez system loginu włącznie.

Zakończyć zakładanie konta przyciskiem Zakończ.

W zakładce POMOC, znajduje się podręcznik dotyczący zasad pracy w systemie elektronicznej rekrutacji (Podręcznik Kandydat samodzielnie zakłada konto).

Przed przystąpieniem do zakładania konta powinno zapoznać się podręcznikiem.

 

 

Poprawiony: czwartek, 31 sierpnia 2017 01:02