Płatność za obiady - wrzesień 2017 PDF Drukuj
czwartek, 31 sierpnia 2017 19:12

  Płatność za obiady we wrześniu wynosi: 57,00 (19 dni x 3,00 = 57,00 ; słownie: pięćdziesiąt siedem złotych). Koszt obiadu od września 2017 wynosi 3,00 ( słownie: trzy złote). Przypominamy o konieczności wypełnienia umowy na obiady, na nowy rok szkolny. Umowy są do pobrania u nauczycieli świetlicy szkolnej. Wpłaty dokonujemy wyłącznie w formie przelewu bankowego na

nr konta:

38 1050 1142 1000 0090 3110 0424

do 10 września 2017. Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi (Zarządzenie nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011). Prosimy Rodziców uczniów, którzy korzystali z obiadów w poprzednim roku szkolnym o zgłaszanie się do świetlicy w celu podania informacji o ewentualnej nadpłacie lub zaległości, którą należy ująć w bieżącej wpłacie. Uczniowie, którzy mieli zgłoszoną nieobecność w poprzednim miesiącu. Dziękujemy.

Poprawiony: poniedziałek, 11 września 2017 23:33