PŁATNOŚĆ ZA OBIADY- PAŹDZIERNIK 2017 DrukujPłatność za obiady w miesiącu październiku wynosi: 66,00 (22 dni x 3,00 = 66,00; słownie: sześćdziesiąt sześć). Prosimy o zgłaszanie informacji do nauczycieli świetlicy szkolnej dotyczącej obecności na obiedzie 13 października ( Dzień Edukacji Narodowej). Niezgłoszona nieobecność nie będzie odliczona.

Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego na nr konta:

38 1050 1142 1000 0090 3110 0424,

do 10 października 2017.

Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi. Uczniowie, którzy: mieli zgłoszoną nieobecność w poprzednim miesiącu, Rodzice przelali inną kwotę niż podana lub opłata została uregulowana po terminie otrzymają na kartce informację jaką kwotę należy wpłacić w bieżącym miesiącu. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie podanych kwotw celu uniknięcia ewentualnych nadpłat lub zaległości. Dziękujemy.