ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj
piątek, 20 października 2017 15:05


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z wyboru najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
Przedmiot zamówienia: „ Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla 78 dzieci z kl. III w tym 2 dzieci poruszających się na wózkach uczęszczających do ZSO5– Szkoły Podstawowej nr 38 w ramach „zielonej szkoły” oraz 8 opiekunów bezpłatnych i 3 rodziców.
Znak sprawy: ZSO5.26.6.2017
1. Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca
Agencja Turystyczna „JAN” Jawna Chorzów ul. Kazimierza Wielkiego 2
2. Złożona oferta Została odrzucona ze względu na brak spełnionych wymogów
zawartych w zapytaniu ofertowym czyli: – brak całodobowej opieki pielęgniarskiej stacjonarnej na terenie ośrodka – brak stołówki na terenie ośrodka – nie podano w jakiej odległości od ośrodka znajduje się basen.
Informujemy, że zapytanie ofertowe Zostanie złożone powtórnie.
Poprawiony: piątek, 27 października 2017 00:00