OBIADY- CZERWIEC 2018 PDF Drukuj
czwartek, 31 maja 2018 19:10
Koszt obiadów w czerwcu wynosi 42,00 ( 14 dni x 3,00= 42,00 ; słownie czterdzieści dwa złote).
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto:
47 1020 2313 0000 3802 0579 6828
do 10 czerwca.
Prosimy Rodziców o wpłacanie dokładnie podanej kwoty oraz o zgłaszanie się do nauczycieli świetlicy po informację dotyczącą kwoty jaką należy wpłacić, jeżeli dziecko miało zgłoszoną nieobecność w poprzednim miesiącu.
Wpłaty dokonane po terminie będą obciążone odsetkami, zgodnie z Zarządzeniem nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011 roku.
Poprawiony: piątek, 31 sierpnia 2018 00:21