Zwycięstwo w konkursie poetyckim PDF Drukuj
poniedziałek, 04 czerwca 2018 09:28

Uczennica klasy IVc Emilia Stec zdobyła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Mowa uczuć". Zadaniem konkursowym było stworzenie i poddanie ocenie wiersza o tematyce patriotycznej. Poniżej prezentujemy zwycięski wiersz uczennicy.


"Polska kolebka"

Czy jedenastolatka wie co to wiara?

Czy wie co to miłość, ojczyzna?

Czy wie tylko, co to nagroda i kara,

Czy inne pojęcia też pozna?


Polska - czy tylko to kraj jest na mapie?

Patriotyzm to tylko sprawa żołnierzy?

Czy w szkole tylko oceny się „łapie”,

A wartość kolegów strojami się mierzy?


Młodość to nie tylko gry i zabawy,

Młodość to nie tylko internet i moda.

Młodość to nauka i „większe sprawy”:

Dom, rodzina, ojczyzna – oto duszy uroda.


Polska to dom, Polska to radość,

to bezpieczeństwo, honor i duma.

Wartości to: wiara, nadzieja, miłość,

a nasze uczucia – to tego suma.


I choć młoda jestem,

choć niewiele jeszcze umiem,

to znam swoje miejsce

i wiele rozumiem.


Historia Polski mnie nauczyła,

Że są bez ceny bezpieczeństwo, wolność.

To Ona mnie naprawdę zrodziła

I Jej winna jestem miłość i wierność.


Tu żyję, rosnę, tu się rozwijam,

Tu wzrastam otoczona miłością.

a wszystkich, których codziennie mijam

Zarażam uśmiechem, ludzką serdecznością.


Polska mym domem, Polska mą ostoją

To kraj Papieża i kraj Piłsudskiego,

Polska brzmi pieśnią oraz dumą moją…

Polska - nic więcej nie dodam do tego….

Poprawiony: piątek, 31 sierpnia 2018 00:21