PŁATNOŚĆ ZA OBIADY- WRZESIEŃ 2018 PDF Drukuj
środa, 05 września 2018 22:45
Płatność za obiady we wrześniu wynosi: 57,00 (19 dni x 3,00 = 57,00; słownie: pięćdziesiąt siedem).
Przypominamy o konieczności dokonywania
wpłat w formie przelewu bankowego,
na nr konta:
47 1020 2313 0000 3802 0579 6828do 10 września 2018.
Przelewy dokonane po terminie będą
obciążone
odsetkami ustawowymi.
W celu uzyskania informacji o nadpłatach lub niedopłatach z miesiąca czerwcu 2018, prosimy o zgłaszanie się do
kierownika świetlicy szkolnej.
Jednocześnie przypominamy o konieczności wypełnienia i dostarczenia aktualnych umów na obiady oraz kart zapisu na
świetlicę szkolną.
Serdecznie dziękujemy.
Poprawiony: środa, 31 października 2018 00:00