Doradztwo zawodowe Drukuj
1
mgr Katarzyna Adamska
środa 7.30 - 13.30
czwartek 7.30 – 13.30
piątek 7.30 - 10.30

Prezentacja dla rodziców

Możliwości kształcenia kl.III ppt 2.03 MB
Możliwości kształcenia kl. VII ppt 425 KB

Kim jest doradca zawodowy?
Jest specjalistą, który wspiera uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc gimnazjum czy VIII klasę szkoły podstawowej uczeń zaczyna planować swoją karierę. Doradca – jak nazwa wskazuje – doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje. Ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu należeć będzie do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).Zadania doradcy zawodowego
1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2