Historia Szkoły Drukuj
poniedziałek, 18 grudnia 2006 12:43

  Pierwsza inauguracja roku szkolnego miała miejsce w roku 1978. Uroczystość odbyła się w obecności ówczesnego wizytatora – pani mgr Alicji Wlazło, oraz innych zaproszonych gości. Pierwszym dyrektorem został mgr Ryszard Polak, wicedyrektorami: mgr Ewa Piotrowska-Jata i mgr Zenobia Wróblewska.

  Dnia 7 grudnia 1983r. powołano Komitet Organizacyjny obchodów uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru SP nr 38 na wniosek dyrektora p. mgr Polaka. 12 czerwca 1984r. w obecności prezydenta miasta i wielu zaproszonych gości nadano szkole imię Tadeusz Kościuszki.

  SP nr 38 im. Tadeusza Kościuszki jest szkołą publiczną, w której oprócz klas masowych tworzone są klasy integracyjne i specjalne (pierwsza klasa integracyjna powstała w roku szkolnym 1996/97). Kolejnymi dyrektorami  SP nr 38 byli:  p. mgr Danuta Karbowniczek, p. Irena Sosada, natomiast wicedyrektorami: mgr  Jadwiga Szybka-Perzyńska,  mgr Zenobia Nowak.

  W wyniku reformy oświatowej  1 września 1999r. powstało Gimnazjum nr 8. Siedzibą gimnazjum został budynek Szkoły Podstawowej nr 38. Stanowisko dyrektora powierzono pani mgr Zenobia Nowak. W pierwszym roku istnienia gimnazjum utworzono 7 klas pierwszych.

  Od września 2000r. Gimnazjum nr 8 wraz ze Szkołą Podstawową nr 38 im. T. Kościuszki i Ośrodkiem Szkolno-Rehabilitacyjnym istnieje w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.  Dyrektorem zespołu została pani mgr Alfreda Broda, która swoją funkcję pełniła przez dwie kadencje do roku 2010r. Funkcję wicedyrektorów  w tym czasie pełniły panie: mgr Jadwiga Szybka-Perzyńska,  mgr Zenobia Nowak, mgr Elżbieta Wojnar, mgr Ewa Konieczka, mgr Dorota Kubik, mgr Barbara Leśniczek, mgr Małgorzata Jop, mgr Iwona Chęcińska.

16 maja 2012r. odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 8 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

  Od września 2015r. dyrektorem ZSO nr 5 jest pani mgr Iwona Chęcińska. Aktualnie funkcje wicedyrektorów pełnią: p. mgr Regina Korcipa, p. mgr Renata Maj, , p. mgr Adam Szymonowicz

Poprawiony: czwartek, 17 września 2015 18:28