Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018 PDF Drukuj

Początek roku szkolnego: 4 września 2017 r.
Konferencja - nadzór pedagogiczny rok szkolny 2017/2018r. - 13.09. 2017 godz. 15. 30
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
Zespoły oceniające: 15,16,17, 01.2018
Konferencja zatwierdzająca wyniki po I semestrze: 24.01.2018
Konferencja podsumowująca I semestr: 14.02.2018
Ferie zimowe: 29.01.2018 – 11.02.2018
Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 03.04.2018
Egzamin gimnazjalny:
a) część humanistyczna: 18.04.2018
b) część matematyczno-przyrodnicza: 19.04.2018
c) język obcy nowożytny:.20.04.2018
Boże Ciało – 31.05.2018
Zespoły oceniające: 11,12,13 06.2018
Konferencja klasyfikująca końcowo roczna: 18.06.2018
Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.
Konferencja podsumowująca: 25.06.2018

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. I-IV,
Oddział 1 dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym, ZRW – poniedziałki godz. 17.00

I SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

18 września 2017

16 październik 2017

20 listopada 2017

11 grudzień 2017

22 styczeń 2018

-

II SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

12 marca 2018

23 kwietnia 2018

14 maja 2018

-

-

-

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. V - VII, i II-III GIM
Oddział 2, 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym – wtorki godz. 17.00

I SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

19 września 2017

17 październik 2016

21 listopada 2016

12 grudzień 2016

23 styczeń 2018

-

II SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

13 marca 2018

24 kwietnia 2018

15 maja 2018

-