Sprawozdanie z realizacji mobilności nauczycieli ZSO 5 w Sosnowcu PDF Drukuj
piątek, 20 kwietnia 2018 00:00
znak_FEznak_UE
Nauczyciele szkolą się na Malcie w

Executive Training Institute MaltaUczestniczki:
Aleksandra Jurga, Joanna Starzyk, Joanna Środa
Rodzaj szkolenia: Intensywny kurs języka angielskiego
Termin: 09 – 13 kwietnia 2018
Kraj mobilności: Malta
W dniach 09 – 13 kwietnia 2018r. wzięłyśmy udział w pięciodniowym kursie językowym „Fluency & Language Development for Educational Staff”, zorganizowanym przez Executive Training Institute, który od wielu lat na bardzo wysokim poziomie prowadzi szkolenia językowe dla różnych grup zawodowych i wiekowych. Dokształcanie na Malcie zostało zrealizowane w ramach projektu POWER SE.
Profesjonalna kadra, wykorzystywanie nowoczesnych technologii stwarzały idealne warunki do efektywnej nauki języka i integracji z ludźmi z całego świata. Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się w grupach co najwyżej 8-osobowych.
Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Tematyka kursu obejmowała metody aktywizujące i integrujące, rozwijanie wszystkich sprawności językowych, nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy, dyktowanie, wykorzystanie piosenek na lekcji języka angielskiego, wykorzystywanie programów informatycznych i internetu, korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych, wykorzystanie kanałów internetowych typu youtube, umiejętne dobieranie stylów i preferencji uczenia się.
Szkolenie w znaczący sposób zachęcało do wprowadzenia bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania, zwiększyło wiedzę na temat metod, technik i materiałów do nauczania, zachęciło do szerszego wykorzystania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), motywowało do dalszego rozwoju zawodowego, pomogło zwiększyć wymiar europejski w pracy szkoły. Wpłynęło na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a stosowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności przyczyni się do poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowania celów nauczania, co powinno przełożyć się na podniesienie wyników uczniów i ich kompetencji językowych.
Praktykowanie języka na co dzień było dla nas dużym wyzwaniem i okazją do przełamywania barier językowych. Podniesienie kompetencji językowych w tak krótkim czasie zmotywowało nas do kontynuacji nauki języka angielskiego. Zwiększyła się nasza motywacja do wytężonej pracy własnej oraz pracy z młodzieżą poprzez realizację nowych wyzwań. Poznałyśmy nowe źródła pozyskiwania informacji i komunikacji.
Nabyte umiejętności i doświadczenie przekładają się również na wzbogacenie własnego warsztatu pracy i wykorzystywanie języka angielskiego na lekcjach matematyki, wychowanie fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Ośmieliło nas to do realizowania projektów międzynarodowych w ramach platformy e-Twinning oraz wprowadzenia elementów metody CLIL na lekcjach przedmiotowych.
Wyjazd na Maltę był świetną okazją do poznania odmiennej kultury.
Miałyśmy również okazję docenić piękno Malty, poznać historię i poczuć jej magię, uczestnicząc w wycieczkach po kraju, m. in. Valetta, Gozo Island, Mellieha .
Ciekawym, kulinarnym doświadczeniem było również poznawanie kuchni i smaków Malty.
Wyjazd w ramach programu Power Se spełnił absolutnie nasze oczekiwania i założone cele. To bez wątpienia znakomita inicjatywa unijna dla kadry nauczycielskiej, która otwiera nowe możliwości funkcjonowania w tym zawodzie z korzyścią dla naszych uczniów i procesu kształcenia.

Projekt realizowany w ramach programu POWER SE pt: „Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru.”Poprawiony: piątek, 31 sierpnia 2018 00:17
 
Reklama
Reklama