Wczesne wspomaganie
DOKUMENTY DO POBRANIA PDF Drukuj
piątek, 06 października 2017 11:17
KARTA INFORMACYJNAdocx
WNIOSEK O OBIĘCIE DZIECKA WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJUdocxPoprawiony: poniedziałek, 09 października 2017 02:23
 
Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania ZSO nr 5 w Sosnowcu PDF Drukuj
piątek, 06 października 2017 11:12
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017.0.59).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz. U. z 2017r/. Poz. 1635;§ 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.§ 2. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.§ 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, zwany dalej „zespołem”jest powoływany przez dyrektora podmiotu, o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy.
Poprawiony: poniedziałek, 09 października 2017 02:22
Więcej…
 


Biuletyn informacji publicznej

Reklama
Reklama
Reklama