Program eTwinning - Europejska współpraca szkół PDF Drukuj

eTwining_logo  ETwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

  W programie etwinning mogą brać udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły.

  Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

  W ramach programu współpracują ze sobą szkoły krajów Unii Europejskiej czyli Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a także dodatkowo z Islandią, Norwegią, Republiką Chorwacji i Republiką Macedonii.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 • Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
 • Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości lekcyjnych wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
 • Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.

Zalety projektów eTwinning:

 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

Doskonalenie nauczycieli:

 • Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, dla ogółu nauczycieli lub dla określonej specjalności: matematyków, fizyków, bibliotekarzy szkolnych czy nauczycieli przedszkolnych itp.;
 • Kurs eLearning dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?” prowadzony na platformie Modle;
 • Warsztaty europejskie;
 • Seminaria kontaktowe.

Etwinning w naszej szkole

  Od 2010 roku w naszej szkole działa Szkolne Koło Etwinning. W ramach programu nauczyciele języków obcych: pania Katarzyna Cieślik, pani Joanna Ryng – Kapka, pani Violetta Knapik, pani Magdalena Nycz biorą udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących programu etwinning, konferencjach oraz aktywnie działają na forum programu poszukując nowych partnerów. Jak do tej pory zainicjowano programy; „Up to the nines” – program wymiany doświadczeń nauczycieli w pracy z dziećmi specjalnej troski (przy współpracy z nauczycielem Ośrodka Szkolno – Rehabilitacyjnego panią Iloną Słabań), „My city by five senses” oraz „The Anthem of christmas”, którego koordynatorami były pani Katarzyna Cieślik i pani Joanna Ryng – Kapka.