Projekt „Nasze nowe możliwości" PDF Drukuj

nowe mozliwosci logo

 

"Nasze nowe możliwości."
Projekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin realizacji: 0d 17.11.2014r. do 30.06.2015r.

 

  W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 rozpoczęła się realizacja projektu Nasze nowe możliwości. Projekt wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

  • Deklaracja udziału w projekcie - pdf 192.18 KB
  • Karta zgłoszenia udziału w projekcie - pdf 185.78 KB
  • Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie - pdf 183.79 KB
  • Regulamin uczestnictwa w projekcie - pdf 280.14 KB
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf 200.8 KB

   Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i deficytów rozwojowych uczniów niepełnosprawnych. W projekcie weźmie udział 79 uczniów. Będą oni uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych, takich jak:

  • terapia EEG Biofeedback,
  • terapia Tomatisa,
  • terapia Integracji Sensorycznej
  • dogoterapia.

  W ramach Projektu prowadzona będzie także działalność informacyjno - edukacyjna wśród uczestników, rodziców oraz w środowisku lokalnym.

 

Raportu z ewaluacji projektu - pdf 1.19 MB

Raport końcowy z realizacji projektu - pdf 1.01 MB

BIOFEEDBACK

CO TO JEST BIOFEEDBACK I JAK PRZEBIEGA TERAPIA?

 

  Biofeedback to technika usprawniania pracy mózgu. Nazwę Biofeedback tłumaczy się: Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne. EEG Biofeedback - jest nieinwazyjną metodą usprawniającą funkcjonowanie mózgu, poprzez zmianę wzorca fal mózgowych. Pacjent otrzymując informację zwrotną od własnego organizmu jest w stanie pracować nad swoją koncentracją uwagi, napięciem mięśniowym, motywacją, poczuciem własnej wartości, stresem i efektywnością pracy.

Więcej informacji... - pdf 369.57 KB

 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując, integrując ze sobą i uprzednimi doświadczeniami, odpowiada na wymagania otoczenia adekwatną reakcją.

Więcej informacji... - pdf 205.64 KB

 

 

Trening słuchowy metodą Tomatisa w naszej szkole.

 

  Metoda Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej W ramach projektu dzieci będą uczestniczyć w dwóch etapach treningu słuchowego podzielonych okresami 6 - tygodniowej przerwy, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.

  Pierwszy etap obejmuje 15 dni codziennej 2 godzinnej stymulacji (tj. cztery 30-minutowe sesje). Jest to tzw. pasywna faza terapii, w czasie której stosowana jest muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób.

  W drugim etapie terapii wymagany jest aktywny udział dziecka polegający na pracy z mikrofonem.

  Dzieci będą uczestniczyć w treningu w grupach 2 – osobowych w pierwszym etapie terapii i indywidualnie w drugim etapie.

  Ćwiczenia usprawniające uwagę słuchową polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki docierają do dziecka drogą powietrzną i kostną. Dodatkowo jeden z etapów terapii koncentruje się na pracy z mikrofonem.

 

Opracowały: Agnieszka Matyja, Iwona Cudak

 

DOGOTERAPIA

  Terapia z udziałem psa - dogoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. To najbardziej naturalny sposób "przemycenia" trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację. Dzieci nie lubią wykonywać "suchych" gestów, za którymi nic się nie kryje. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie okazania uczuć.Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego.

  Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresjiu dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii
i poprawę samooceny.

  Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic
i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem dziecko czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, sprawiają im one bardzo wiele radości.

 

Opracowała: Magdalena Świech - Palenta